top of page
Valuascollege Venlo, PKIA
Valuascollege Venlo, PKIA
Valuascollege Venlo, PKIA
Valuascollege Venlo, PKIA

Project: Valuas college, Venlo 

Visuals buitenterrein | Realisatie: 2014

Een gezond, veilig, schoon en sfeervol buitenterrein leidt tot gewenst gedrag bij leerlingen.

In opdracht van en samen met KLETSKRUK heeft PK|IA een voorstel uitgewerkt voor het buitenterrein bij de ingang van het Valuas College in Venlo. KLETSKRUK ontwerpt zitobjecten op maat, die in de omgeving waarin ze staan, tot betekenis komen. Het zitobject is ontstaan vanuit projecten in het onderwijs, waar thema's als sociaal emotionele vorming uitgebeeld worden op krukken. De krukken  worden vaak door de leerlingen zelf beschilderd en zijn daarmee uniek en op maat gemaakt.

 

Vanuit deze visie hebben beide bureaus in co-creatie een plan ontwikkeld met effectieve aanpassingen, die de synergie tussen leerlingen onderling en met hun omgeving op een positieve manier beïnvloeden.

 

de uitwerking

In de eerste plaats zijn er door KLETSKRUK enquêtes gehouden onder de leerlingen en leerkrachten, om een gevoel te krijgen bij wat er leeft binnen de schoolgemeenschap en waar de behoeftes liggen in relatie tot het buitenterrein. Op basis van deze enquêtes is eerst gekeken naar routing en plekken waar leerlingen zich ophouden en elkaar ontmoeten. Vervolgens is er voorgesteld fysieke barrières te verwijderen, om zo mentale barrières weg te nemen. Er is een nieuw gezamenlijk 'ontmoetingsplein' geplaatst bij de fietsenstallingen, waar onder- en bovenbouw gebruik van kunnen maken.

 

Verder kan het terrein worden ingericht met sport- en spelattributen, om beweging en ontspanning mogelijk te maken. Er is een bezinningsruimte voorzien in een rondgang rond het terrein, waar aandacht kan zijn voor elkaar of als individu even weg te zijn uit de massa. Tevens stimuleert het plan leerlingen gezond te laten eten, door fruitbomen te planten en lespakketten samen te stellen rond de thema's veilig, gezond, schoon en sfeer.

 

het resultaat

Deze verzameling van ingrepen bieden in samenspel verschillende 'uitdagingen' aan leerlingen, waarbij zij een interactie aangaan met hun directe omgeving. School en buiten-school zijn geen op zichzelf staande 'eilanden', maar maken onderdeel uit van het leven en de stad. Net zoals deze jongeren deel uit maken van de samenleving, waarin zij opgroeien. Er loopt een subsidie aanvraag bij gemeente en provincie om het een en ander daadwerkelijk te realiseren. 

Vergelijkbare projecten:
bottom of page