top of page

Onze werkwijze

Eerste gesprek

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek inventariseert Peter Kerkhoff | InterieurArchitectuur (PK|IA) de wensen en eisen van de opdrachtgever. Vervolgens wordt op basis van het Programma van Eisen* en het budget een voorlopig concept en een offerte voor een schetsontwerp opgesteld. De offerte bevat een specificatie van de opdracht, een planning en een prijsopgave.

Stap 1:

Pre-ontwerp fase

Stap 2:

Ontwerp fase

Schets ontwerp

Vanuit het Programma van Eisen maakt PK|IA een schetsontwerp waarbij de verschillende mogelijkheden visueel worden gepresenteerd. Als aan de hand hiervan blijkt dat de juiste koers is ingezet, wordt de bestaande situatie gedetailleerd ingemeten..

Voorlopig ontwerp 

De volgende fase bestaat uit het uitwerken van een voorlopig ontwerp (VO) bestaande uit een 3D-weergave en tekeningen met daarin constructie, installaties, maatvoering, kleur en meubilair. Het voorlopige ontwerp gaat gepaard met een kostenraming en advies m.b.t. klimaatbeheersing, verlichting en akoestiek.

Stap 3:

Ontwerp fase

Stap 4:

Ontwerp fase

Definitief ontwerp

Na de gewenste en noodzakelijke aanpassingen op het voorlopig ontwerp wordt het definitieve ontwerp (DO) uitgewerkt met daarin alle benodigde aanwijzingen en richtlijnen voor de uitvoerende partijen, zoals aannemer, meubelmaker en elektricien. Op basis van het DO adviseert PK|IA tevens over meubilering, verlichting, materialen en kleuren. Het DO bestaat uit de volgende onderdelen:

  • gedetailleerde tekeningen

  • een 3D-presentatie en/of maquette

  • overzicht van alle technische en constructieve componenten 

Stap 5:

Post-ontwerp fase

Aanbesteding van de werkzaamheden

PK|IA gaat samen met de klant op zoek naar geschikte uitvoerende partijen, begeleidt het aanvragen van offertes en adviseert over prijs- en contractvoering.

Stap 6:

Post-ontwerp fase

Advies en begeleiding tijdens uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase zorgt PK|IA indien nodig voor aanvullende werktekeningen, extra gegevens en de coördinatie van het aanvragen van vergunningen. Door betrokken te blijven tijdens de realisatiefase zal PK|IA toezicht houden op de juiste uitvoering van de werkzaamheden en ondersteuning bieden op de administratieve en financiële afhandeling van het project.

Stap 7:

Post-ontwerp fase

Oplevering

Indien gewenst ondersteunt PK|IA de opdrachtgever in de fase van oplevering. Het gaat hierbij om hulp bij de controle van het uitgevoerde werk en advies over mogelijke herstelwerkzaamheden.

Referenties:

 

PK|IA werkt al sinds 2009 voor gerenommeerde opdrachtgevers in de particuliere en zakelijke sector.

 

Een aantal van de door PK|IA gerealiseerde projecten kunt u middels onderstaande button bekijken.

 

Hiernaast ziet u een van de projecten in de private sector, een complete verbouwing van een woning in de regio Venlo.

 

Bekijk dit en andere projecten in ons projectenoverzicht, of klik op de foto.

bottom of page