top of page
Ewals Cargo Care interieurontwerp
Ewals Cargo Care interieurontwerp k
Ewals Cargo Care kantoor interieur
Ewals Cargo Care werkt

Project: Ewals Cargo Care, Venlo

Implementatie Nieuwe (samen)Werken | Realisatie: 2015

Fit4Growth, een flexibele werkomgeving.

Voor Ewals Cargo Care te Venlo heeft PK|IA een aantal scenario's uitgewerkt ten behoeve van een meer flexibele werkomgeving. Deze hebben bijgedragen aan een effectieve, interne herverdeling van afdelingen.

 

Ewals Cargo Care zet zich al meer dan 100 jaar in voor flexibel, efficiënt en duurzaam transport. Dit begint bij het uitvoeren van intermodale transporten en kan gaan tot het regisseren van de hele logistieke keten. Als geen ander kennen zij de noodzaak te blijven innoveren. Deze innovatie moet worden gefaciliteerd in een prettige en effectieve werkomgeving. Een werkomgeving, die aansluit bij de behoeften van de werknemers en de noodzakelijke samenwerking bevordert. Een werkomgeving, met taak-gebonden werk- en overlegplekken. 

 

De uitwerking

Het verander proces start met de workshop het Nieuwe (samen)Werken, waarin de werknemers is gevraagd te reflecteren op de huidige werkplek (hoe werken we?) en welke werkvormen zijn goed of worden gemist (hoe willen we werken?).

 

 Benieuwd naar deze workshop?

 Neem vrijblijvend contact op:

 

De workshop heeft geholpen een relevante discussie op gang te brengen over hoe de werkomgeving er in de toekomst uit moet zien en welke zaken daarin gefaciliteerd moeten worden. Flexibiliteit, mobiliteit, ICT voorzieningen, overlegstructuren en nog vele andere zaken passeren daarbij de revue. Dit alles om te komen tot een overkoepelde gedachte, concept, gevoed vanuit de organisatie.

 

Een concept biedt namelijk de noodzakelijke stip op de horizon; waar willen we staan over 5 jaar. Met de gekozen taak-gebonden werk- en overlegplekken is door PK|IA een aantal scenario's, of te wel kantoorlandschappen, uitgewerkt. Deze zijn terug gekoppeld naar de betrokken werknemers en voorzien van commentaar, en uiteindelijk door ontwikkeld tot het definitief ontwerp. Dit ontwerp zal in fases uitgewerkt worden. Iedere fase zal worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

 

Het resultaat

Door in te zetten op flexibiliteit en de uitwerking zoveel mogelijk met bestaande middelen uit te voeren, heeft Ewals Cargo Care nu al in een gedeelte van het pand een open en transparante werkomgeving kunnen realiseren. Daarin worden verschillende werk- en overlegplekken getest, om zo stap voor stap klaar te zijn voor de toekomst. De ervaringen, die hier worden opgedaan, vormen de leidraad voor de toekomstige doorontwikkeling van de rest van het pand. 

Vergelijkbare projecten:
bottom of page